SKRIFTLIG FRÅGA E-3849/00 från Raffaele Costa (PPE-DE) till kommissionen. Elektriciteten kostar alltför mycket för mindre företag.