Kommissionens förordning (EG) nr 2446/2001 av den 13 december 2001 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter