/* */

Collins TITJUR Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 10 juli 2003. # Brian Francis Collins mot Secretary of State for Work and Pensions. # Begäran om förhandsavgörande: Social Security Commissioner - Förenade kungariket. # Fri rörlighet för personer - Artikel 48 i EG-fördraget (nu artikel 39 EG i ändrad lydelse) - Begreppet arbetstagare - Social trygghetsförmån som utbetalas till arbetssökande - Krav på bosättning - Unionsmedborgarskap. # Mål C-138/02.