SKRIFTLIG FRÅGA E-0048/03 från Charles Tannock (PPE-DE) till kommissionen. Villkor i anslutning till fri rörlighet för medborgarna i kandidatländerna efter anslutningen.