SKRIFTLIG FRÅGA P-1978/00 från Michl Ebner (PPE-DE) till rådet. EU:s sanktioner och Österrike.