SKRIFTLIG FRÅGA E-1576/02 från Brice Hortefeux (PPE-DE) till kommissionen. Våld i hemmet.