Kommissionens förordning (EG) nr 798/2000 av den 17 april 2000 om ändring av förordning (EG) nr 500/2000 och om höjning till 293 000 ton av den stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av korn som innehas av det spanska interventionsorganet