/* */

SKRIFTLIG FRÅGA P-2531/00 från Rosa Miguélez Ramos (PSE) till kommissionen. Projekt som samfinansieras av gemenskapen och regionen Condado (Pontevedra i Spanien).