SKRIFTLIG FRÅGA E-3576/02 från Herbert Bösch (PSE) till kommissionen. Främjande av gränsöverskridande rörlighet för arbetstagare — Eures.