Kommissionens beslut av den 02/10/2003 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.3191 - PHILIP MORRIS / PAPASTRATOS) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)