/* */

Förslag till rådets beslut beträffande den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i Ministerrådet AVS-EG med anledning av ett beslut om övergångsbestämmelser som omfattar perioden från och med den 1 augusti 2000 till dess att partnerskapsavtalet AVS-EG träder i kraft