SKRIFTLIG FRÅGA P-2843/00 från Chris Davies (ELDR) till kommissionen. Böter för Grekland.