Kommissionens förordning (EG) nr 1426/2003 av den 11 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker