Kommissionens förordning (EG) nr 2572/2001 av den 20 december 2001 om fastställande av återtags- och försäljningspriserna för fiskeåret 2002 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000