Förteckning över kreditinstitut enligt artikel 11 i direktiv 2000/12/EG (per den 31 december 2002) – Tjugoförsta versionen