Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1851 av den 21 november 2018 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Bayrisch Blockmalz”/”Bayrischer Blockmalz”/”Echt Bayrisch Blockmalz”/”Aecht Bayrischer Blockmalz” [SGB])