Skriftlig fråga E-4795/06 från Czesław Siekierski (PPE-DE) till kommissionen. Utsikterna för tobaksodling i de nya medlemsstaterna