/* */

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2940 - TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/Burger King) (Text av betydelse för EES)