Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2056 - Sonera Systems/ICL Invia/Data-Info/JV) (Text av betydelse för EES)