Kommissionens beslut av den 08/12/2003 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.3284 - OUTOKUMPU / BOLIDEN) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)