Skriftlig fråga E-0416/06 från Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen. Förorening av Bois de la Houppe (D'Hoppebos)