Mål C-109/03: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av College van Beroep voor het bedrijfsleven av den 8 januari 2003 i målet mellan KPN Telecom B.V. och Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), berörda parter: Denda Multimedia B.V. och Denda Directory Services B.V.