Kommissionens förordning (EG) nr 96/2004 av den 30 december 2003 om anpassning av flera förordningar om sockermarknaden till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen