Skriftlig fråga E-4836/06 från Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) till kommissionen. Firandet av Europeiska unionens femtioårsdag