Споразумение за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия