Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/8 av den 7 januari 2020 om genomförande av artikel 12.1 i förordning (EU) 2017/1770 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali