Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2020/8 z dnia 7 stycznia 2020 r. dotyczące wykonania art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1770 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali