Uitvoeringsverordening (EU) 2020/8 van de Raad van 7 januari 2020 tot uitvoering van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1770 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali