Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/8 на Съвета от 7 януари 2020 година за прилагане на член 12, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/1770 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали