Kommissionens förordning (EG) nr 1000/2005 av den 30 juni 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris