Kommissionens förordning (EG) nr 2761/2000 av den 15 december 2000 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet