/* */

Kommissionens förordning (EG) nr 1006/2001 av den 23 maj 2001 om ändring av förodningarna (EG) nr 1432/94, (EG) nr 1486/95, (EG) nr 2305/95, (EG) nr 571/97, (EG) nr 1898/97 och (EG) nr 2562/98 om tillämpningsföreskrifter för importlicenser inom grisköttssektorn