Kommissionens forordning (EU) 2016/479 af 1. april 2016 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af steviolglycosider (E 960) som sødestof i visse energireducerede drikkevarer eller drikkevarer uden tilsat sukker (EØS-relevant tekst)$