SKRIFTLIG FRÅGA E-0774/02 från Charles Tannock (PPE-DE) till kommissionen. Överföring av befogenheter från kommissionen till medlemsstaterna.