Skriftlig fråga E-3197/05 från Johannes Blokland (IND/DEM) till kommissionen. Hur Nederländerna i sitt beslut Luchtkwaliteit 2005 genomfört direktiv 96/62/EG med dotterdirektiv