SKRIFTLIG FRÅGA P-2670/00 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen. Överträdelse av pressfriheten i den turkiskkontrollerade norra delen av Cypern.