Kommissionens förordning (EG) nr 2570/2001 av den 20 december 2001 om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2002