Mål T-212/00: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 11 augusti 2000 av Nuove Industrie Molisane s.r.l.