SKRIFTLIG FRÅGA E-0702/00 från Bartho Pronk (PPE-DE) till kommissionen. Omöjligheten i att erhålla den nederländska ersättningen för arbetsoförmögna ungdomar med handikapp (Wajong) vid flytt utomlands.