Kommissionens direktiv 2002/86/EG av den 6 november 2002 om ändring av direktiv 2001/101/EG beträffande den dag från och med vilken det är förbjudet att handla med produkter som inte uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG