/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-3806/02 från Karin Junker (PSE) till kommissionen. Kommissionens och medlemsstaternas IKT-projekt till förmån för utvecklingsländer.