SKRIFTLIG FRÅGA E-2488/03 från Margrietus van den Berg (PSE) till kommissionen. Skotrar vållar störningar.