2001/81/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 1 december 1998 om Europeiska centralbankens årsbokslut med de ändringar som gjordes den 15 december 1999 och den 12 december 2000 (ECB/2000/16)