rådet mot Boehringer Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 4 oktober 2001. # Europeiska unionens råd mot Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH och C. H. Boehringer Sohn. # Överklagande - Upptagande till sakprövning - Begäran om delvis upphävande av en dom från förstainstansrätten i den del den fastslår att det inte är nödvändigt att ta ställning till en invändning om rättegångshinder, om talan ogillas. # Mål C-23/00 P. TITJUR