SKRIFTLIG FRÅGA E-3525/00 från Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) till kommissionen. En lag i Förenta staterna om förbud mot import, försäljning och bearbetning av hudar från katter och hundar.