Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric) — Inledning