/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-0420/03 från Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) till kommissionen. Fartyget Stemnitsa.