SKRIFTLIG FRÅGA E-0188/00 från Richard Corbett (PSE) till kommissionen. Ett tolkningssystem med över tjugo språk.