SKRIFTLIG FRÅGA E-4014/03 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Genomförandet av Phare-projektet BG 0102.06 i Bulgarien: dröjsmål med genomförandet och oklarheter om hur de överskott som uppkommit skall fördelas.