SKRIFTLIG FRÅGA E-1738/00 från Ioannis Souladakis (PSE) till kommissionen. Ekonomiska medel till öregioner i Europeiska unionen.